Aquamarine Boutique Hotel

Aquamarine Boutique Hotel ни поръча проектиране и изработка на външна фасадна реклама. Изработихме три рекламни надписа. Два надписа с несветещи релефни букви и един светещ надпис с обемни L.E.D. букви, засветен с L.E.D. светодиодни модули, монтиран на носеща метална конструкция.